Fundering aanbouw Amsterdam

De bewoners van deze woning in Amsterdam wilden graag wat meer ruimte creëren op hun begane grond door middel van een aanbouw. Ze waren hiervoor op zoek naar een manier van funderen, die zo min mogelijk verstoring veroorzaakt voor de omgeving. De aanbouw werd namelijk geplaatst in een dicht bebouwde woonwijk. Daarnaast vormde de bodem waar deze aanbouw in Amsterdam op geplaatst werd een uitdaging. Doordat de grond in dit gedeelte van Amsterdam uit zachte veengrond bestaat, kunnen traditionele funderingsmethoden voor problemen komen te staan. Schroeffunderingen kunnen echter in iedere ondergrond worden geplaatst en zijn volledig bestendig tegen het vocht in de natte veengrond. Al met al kwamen de bewoners van deze woning in Amsterdam al snel tot de conclusie dat een schroeffundering de ideale optie vormde voor de fundering van hun aanbouw, kijkende naar de verschillende interessante voordelen die het monteren van schroefpalen met zich meebrengt.

“Met de schroeffundering van Van Aken is de fundering van onze aanbouw binnen een mum van tijd geïnstalleerd. Daarnaast mocht de fundering meteen belast worden, dus konden we direct doorpakken. Inmiddels genieten we iedere dag van onze aanbouw!”