Fundering houten tuinhuis in Geldermalsen

In Geldermalsen hebben wij onlangs de fundering verzorgd voor dit houten tuinhuis. De bewoners wilden graag een buitenruimte realiseren en het milieu en de omgeving daarbij zo min mogelijk belasten. Door hout te gebruiken voor de constructie en afwerking van het tuinhuis, dragen ze al bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Hierbij hoort natuurlijk ook een duurzame fundering, die de impact op het milieu en de omgeving zo klein mogelijk maakt.

Schroeffunderingen passen perfect in dit plaatje met hun duurzame eigenschappen. Een schroeffundering is veel duurzamer dan een traditionele fundering omdat hierbij geen beton nodig is, wat de CO2-uitstoot en het verbruik van grondstoffen fors vermindert. Ook zijn er geen zware machines en zwaar transport nodig, wat brandstofverbruik en luchtvervuiling verlaagt. Daarnaast zijn er geen graafwerkzaamheden, waardoor de bodem en biodiversiteit niet worden verstoord. Schroeffunderingen kunnen hergebruikt worden of de materialen kunnen voor andere doeleinden worden ingezet, wat afval vermindert. Al met al vormde een schroeffundering van Van Aken Schroeffunderingen de perfecte oplossing voor deze milieubewuste bewoners uit Geldermalsen.

Een duurzame, stabiele fundering die de impact op het milieu en de omgeving zo klein mogelijk maakt.

  • Fundering op kleigrond
  • Tuinhuis
  • Geldermalsen
Fundering voor je tuinhuis