Fundering voor een zeecontainer als tuinhuis in Delft, Zuid-Holland

Op de kleigrond in Delft, Zuid-Holland heeft Van Aken Schroeffunderingen onlangs de fundering geïnstalleerd voor een zeecontainer, die gaat fungeren als tuinhuis. Het leggen van een fundering op deze locatie bracht enkele uitdagingen met zich mee. Er was geen toegang om de machines via de zijkant de tuin in te krijgen, en de achtertuin grenst direct aan het water, waardoor toegang via de achterkant ook onmogelijk was. De locatie aan het water bracht daarnaast nog andere risico’s met zich mee, waaronder de zachte, vochtige grondsoort die gevoelig is voor verzakkingen. Een schroeffundering bleek de ideale oplossing voor de fundering van deze zeecontainer aan het water. Schroefpalen zijn namelijk geschikt voor elke grondsoort, bestand tegen water en kunnen zonder overlast voor de omgeving worden aangebracht. Daarnaast heeft Van Aken schroeffundering geen grote, zware machines nodig die over het huis heen getild hoeven te worden. Onze machines kunnen gewoon worden opgetild en via het huis de tuin in gebracht worden. Dat scheelde deze bewoners uit Delft niet alleen veel bijkomende kosten. Door te kiezen voor schroeffunderingen hoefden ze ook geen vergunning aan te vragen.

  • Schroefpalen op een diepte van 15 meter geplaatst
  • Zeecontainer als tuinhuis
  • Delft, Zuid-Holland
Fundering voor zeecontainer